top of page

Plantejem tres tipus d'exercicis diferents:

  1. Exercici oral per exposar en classe per equips

  2. Exercici de concentració, visual i auditiu

  3. Exercici escrit que fomenta la pràctica de la documentació

 

Exercici oral:

La classe es divideix en tres grups:

 

Equip creatiu

Videojoc sobre el viatge de Magallanes. Cal dibuixar un esborrany del món del videojoc i alguns dels personatges per preparar una exposició que té com a objectiu que una empresa de jocs compri la idea.

 

Equip filosòfic i polític

Conferència dirigida a un organisme internacional perquè oferisca fons per a un gran projecte espacial: Habitar un nou planeta. Cal debatre amb altres companys que estan en contra perquè en el nou planeta es poden trobar habitants que s'oposen a la nostra arribada. Què fer si és vital per a la subsistència dels habitants de la Terra?

 

Equip científic i/o històric (es pot tractar des d'un dels dos punts de vista o tots dos) Conferència sobre com era la vida en una nau del segle XVI i comparar-la amb una nau espacial del segle XXI. Després cal fer conclusions per exposar quines millores es podrien inventar per facilitar la vida dels astronautes en els seus viatges espacials.

 

Exercici lúdic i de concentració:

Consisteix en jugar a trobar els 7 errors:

Durant la representació de la funció hi haurà:

  1. Dos grans però anècdotics errors en el diàleg dels actors.

  2. Tres errors visuals sobre l'escenari.

  3. Dos errors en les imatges que es projecten durant la representació.

Es pot jugar en grup i debatre en classe.

 

Exercici de documentació escrita

Consisteix en fer un treball individual o per grups sobre aquests tres mites o algun d'ells:

  1. El terraplanisme

  2. La curvatura de la Terra

  3. El continent perdut de l'Antàrtida.

 

En tot moment i abans d'anar a la representació, el professorat pot contactar amb l'equip de Bedford Young Theatre, per resoldre dubtes i treballar les activitats conjuntament.

bottom of page